Gooligan

Phần mềm độc hại trên Android hack tài khoản Google để cài ứng dụng

Phần mềm độc hại trên Android hack tài khoản Google để cài ứng dụng(12/12/2016)

Nếu bạn đang sử dụng một chiếc điện thoại Android, tài khoản Google của bạn sẽ có ...


Hơn 1 triệu tài khoản Google có thể đã dính mã độc Gooligan

Hơn 1 triệu tài khoản Google có thể đã dính mã độc Gooligan(02/12/2016)

Trước khi Google tung ra bản vá lỗi, người dùng có thể phòng tránh Gooligan bằng cách ...


Ứng dụng độc hại xuất hiện trên hơn 1 triệu thiết bị Android

Ứng dụng độc hại xuất hiện trên hơn 1 triệu thiết bị Android(02/12/2016)

Một phần mềm độc hại mới được phát hiện có trong hơn 1 triệu thiết bị Android ...