Gooligan

Hơn 1 triệu tài khoản Google có thể đã dính mã độc Gooligan

Hơn 1 triệu tài khoản Google có thể đã dính mã độc Gooligan(02/12/2016)

Trước khi Google tung ra bản vá lỗi, người dùng có thể phòng tránh Gooligan bằng cách ...


Ứng dụng độc hại xuất hiện trên hơn 1 triệu thiết bị Android

Ứng dụng độc hại xuất hiện trên hơn 1 triệu thiết bị Android(02/12/2016)

Một phần mềm độc hại mới được phát hiện có trong hơn 1 triệu thiết bị Android ...