Great Barrier

Các nhà khoa học phát hiện số lượng san hô chết lớn nhất trong lịch sử

Các nhà khoa học phát hiện số lượng san hô chết lớn nhất trong lịch sử(30/11/2016)

Tình trạng nóng dần lên tại các vùng biển chung quanh Australia đã giết chết hai phần ...