GS Hoàng Tụy

Máy bay, tàu ngầm mày mò tự chế, vẫn khó tiến xa

Máy bay, tàu ngầm mày mò tự chế, vẫn khó tiến xa(30/11/2016)

Làm chơi để thử sức thì được nhưng tiến lên sản xuất công nghiệp thì quá khó. ...


GS Hoàng Tụy: Không khát vọng cao hơn, chúng ta sẽ bị bỏ lại

GS Hoàng Tụy: Không khát vọng cao hơn, chúng ta sẽ bị bỏ lại(30/11/2016)

"Nếu không có lực lượng khoa học tinh nhuệ làm nòng cốt thì trong thế giới biến chuyển ...


GS Hoàng Tụy: Không khát vọng cao hơn, chúng ta sớm bị bỏ lại sau

GS Hoàng Tụy: Không khát vọng cao hơn, chúng ta sớm bị bỏ lại sau(30/11/2016)

"Nếu không có lực lượng khoa học tinh nhuệ làm nòng cốt thì trong thế giới biến chuyển ...