hiếm máu

Vì sao đau dạ dày lại không được hiến máu?(30/11/2016)

Đó là một trong những nội dung được BS Cao Thị Lan Hương trực tiếp trả lời ...