hiện tượng tự nhiên

Cực hiếm: Cảnh 3 Mặt trời xuất hiện cùng lúc

Cực hiếm: Cảnh 3 'Mặt trời' xuất hiện cùng lúc(07/12/2016)

Cực hiếm: Cảnh 3 'Mặt trời' xuất hiện cùng lúc


UFO biến hình bay ngang qua bầu trời Mỹ

UFO 'biến hình' bay ngang qua bầu trời Mỹ(02/12/2016)

UFO 'biến hình' bay ngang qua bầu trời Mỹ