hồ Đồng Mô

San lấp hồ Đồng Mô xây sân golf: Sự thật là...

San lấp hồ Đồng Mô xây sân golf: Sự thật là...(02/12/2016)

(Tin tức thời sự) - Chủ tịch UBND xã Sơn Đông khẳng định doanh nghiệp không lấp ...