Hoa Hậu Mông Cổ

Trang phục truyền thống của Diệu Ngọc tại Hoa hậu Thế giới 2016

Trang phục truyền thống của Diệu Ngọc tại Hoa hậu Thế giới 2016(30/11/2016)

Nhà thiết kế Thuận Việt mang đến thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng nhưng vô cùng tinh ...