hoa trồng tết

Quảng Ngãi: Nhiều nơi bị ngập sâu trong biển nước

Quảng Ngãi: Nhiều nơi bị ngập sâu trong biển nước(02/12/2016)

Trong những ngày qua, lượng nước mưa đổ xuống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rất lớn, ...