Học thế nào

Nữ sinh hỏi học thế nào để lương khởi điểm 2.000 đôla gây sốt mạng XH

Nữ sinh hỏi 'học thế nào để lương khởi điểm 2.000 đôla' gây sốt mạng XH(30/11/2016)

Một nhà tuyển dụng trả lời: "Với một sinh viên mới ra trường thì anh không nghĩ ...