Hội Khuyến học Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến học Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến học Việt Nam(02/12/2016)

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đến thăm và làm việc với TW Hội Khuyến ...