Hội Phụ nữ xã Đàm Thủy

Xã vùng biên sạch về nạn mua bán người

Xã vùng biên "sạch" về nạn mua bán người(02/12/2016)

Một điều đáng ghi nhận là trong khi tình hình mua bán người trên địa bàn các ...