Hỗn chiến tại quán nhậu

Hỗn chiến tại quán nhậu, một người thiệt mạng

Hỗn chiến tại quán nhậu, một người thiệt mạng(30/11/2016)

Sau lời qua tiếng lại, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả khiến một người tử ...