huyền thoại bắn tỉa

7 xạ thủ bắn tỉa siêu hạng ở cự ly trên 2000m(02/12/2016)

7 xạ thủ bắn tỉa siêu hạng ở cự ly trên 2000m