Jennifer Phạm và Đức Hải

Jennifer Phạm hạnh phúc trong bộ ảnh mới trước khi sang Mỹ sinh con

Jennifer Phạm hạnh phúc trong bộ ảnh mới trước khi sang Mỹ sinh con(30/11/2016)

Jennifer Phạm hạnh phúc trong bộ ảnh mới trước khi sang Mỹ sinh con