Jimmy Melia

Woodburn và những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Liverpool

Woodburn và những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Liverpool(30/11/2016)

Nhân dịp Ben Woodburn đã viết nên trang sử mới cho Liverpool, chúng ta hãy điểm lại ...