Kachin

3 ngày trong đại bản doanh “quân đội độc lập Kachin” (bài cuối)

3 ngày trong đại bản doanh “quân đội độc lập Kachin” (bài cuối)(01/12/2016)

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ hồi năm 2011, thị trấn Laiza càng ...