không điều trị

Hẹp bao quy đầu không điều trị sẽ thế nào?(30/11/2016)

Hẹp bao quy đầu nếu không điều trị sẽ như thế nào? Bệnh có thường gặp không ...