Khai thác cát

Tạm giữ 6 sà lan vận chuyển cát trái phép

Tạm giữ 6 sà lan vận chuyển cát trái phép(20/12/2016)

Khoảng 8h ngày 19/12, 6 sà lan vận chuyển cát trái phép đã bị lực lượng Biên ...


Dự án Cảng thủy nội địa hay khai thác cát trá hình?

Dự án Cảng thủy nội địa hay khai thác cát trá hình?(02/12/2016)

Không đủ năng lực về nguồn nhân lực và tài chính, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Sáu ...