khát vọng làm giàu

Kỹ sư bỏ việc nuôi công, chim trĩ kiếm hàng trăm triệu/năm

Kỹ sư bỏ việc nuôi công, chim trĩ kiếm hàng trăm triệu/năm(28/11/2016)

Sau nhiều năm vất vả giám sát công trình, Nguyễn Văn Anh cùng vợ về quê Quảng ...