kho báu 124 triệu USD

Hàng trăm tấn vàng dưới biển Baltic là của Hitler?

Hàng trăm tấn vàng dưới biển Baltic là của Hitler?(30/11/2016)

(Chuyện lạ) - Một kho báu vàng trị giá 124 triệu USD của trùm phát xít Đức ...