không chúc tết lãnh đạo

“Ông thày ăn một, bà cốt ăn hai”, rồi thất thoát sẽ rất lớn!

“Ông thày ăn một, bà cốt ăn hai”, rồi thất thoát sẽ rất lớn!(02/01/2017)

Ấn tượng nhất đối với tôi lại chính là những phát ngôn, những quy định mới, có ...


“Mình từng ở địa phương nên biết, mỗi lần Tết đến là lo lắm”

“Mình từng ở địa phương nên biết, mỗi lần Tết đến là lo lắm”(30/11/2016)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Người phát ngôn của Thủ tướng, ông Mai ...