Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi

Ảnh: Tan hoang kho hàng 2.000m2 bị “bà hỏa” viếng thăm

Ảnh: Tan hoang kho hàng 2.000m2 bị “bà hỏa” viếng thăm(02/12/2016)

Một kho hàng rộng khoảng 2.000m2 chứa gỗ, sơn, máy móc, phụ tùng ô tô… thuộc khu ...