Khu Phức Hợp Chi Lăng

Sắp đưa đại án 9.000 tỉ đồng tại ngân hàng VNCB ra xử phúc thẩm

Sắp đưa đại án 9.000 tỉ đồng tại ngân hàng VNCB ra xử phúc thẩm(02/12/2016)

Sau khi tiếp nhận đơn và xếp lịch, TAND Cấp cao tại TP HCM đã ấn định ...