ki xao

Choáng với kĩ xảo của Anh hùng xạ điêu phiên bản 2017

Choáng với kĩ xảo của "Anh hùng xạ điêu" phiên bản 2017(15/01/2017)

Kĩ xảo hoành tráng nhưng nhiều chỗ phô và giả khiến Anh hùng xạ điêu mới ra ...


Ôi thần linh ơi! Đây là những cảnh phim điêu nhất Ấn Độ

Ôi thần linh ơi! Đây là những cảnh phim "điêu" nhất Ấn Độ(30/11/2016)

Kỹ xảo của điện ảnh Ấn Độ khiến cả Hollywood phải ngả mũ chào thua vì nó ...