kích động dân

Sáu phụ nữ kích động người dân la hét tại ủy ban lĩnh án tù

Sáu phụ nữ kích động người dân la hét tại ủy ban lĩnh án tù(30/11/2016)

Với cáo buộc hòa vào đám đông kích động, la hét khiến cuộc họp về chủ trương ...