Kong Thái Lan

Nhà sản xuất ‘Kong: Skull Island’: Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới

Nhà sản xuất ‘Kong: Skull Island’: 'Bối cảnh Việt Nam đẹp hàng đầu thế giới'(01/12/2016)

Nicholas Simon chia sẻ về tiềm năng Việt Nam thành phim trường thế giới trong buổi trò chuyện ...