Kỷ luật buộc thôi việc

Ông Vũ Đình Duy ra nước ngoài: Bộ Công Thương vì ai?

Ông Vũ Đình Duy ra nước ngoài: Bộ Công Thương vì ai?(10/01/2017)

(Tin tức thời sự) - Việc xử lý của Bộ Công Thương đối với ông Vũ Đình ...


Ông Vũ Đình Duy ra nước ngoài: Kỷ luật buộc thôi việc

Ông Vũ Đình Duy ra nước ngoài: Kỷ luật buộc thôi việc(02/12/2016)

(Tin tức thời sự) - Ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn ...