kỷ luật thôi việc

Bộ Công thương kỷ luật buộc thôi việc ông Vũ Đình Duy

Bộ Công thương kỷ luật buộc thôi việc ông Vũ Đình Duy(02/12/2016)

TTO - Ông Vũ Đình Duy – thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất ...