kỹ năng lái

Xe tải suýt lật khi vào cua: kỹ năng hay may mắn?

Xe tải suýt lật khi vào cua: kỹ năng hay may mắn?(02/12/2016)

Hai xe tải vào cua, xe trước chỉ hơi nghiêng, nhưng xe sau tưởng chừng đổ sập ...