kỳ tài thách đấu tập 11

Hương Giang Idol nói gì khi bị Trấn Thành gọi là toàn mùi silicon?

Hương Giang Idol nói gì khi bị Trấn Thành gọi là 'toàn mùi silicon'?(30/11/2016)

Hương Giang Idol cảm thấy bình thường và thông cảm cho sự cố “vạ miệng” của Trấn ...