Lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo Việt Nam và TP Hà Nội chúc mừng Quốc khánh Lào(02/12/2016)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 41 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) ...