làng mai bình định

Bình Định: Nông dân liều mình “vật lộn” với dòng lũ để cứu mai

Bình Định: Nông dân liều mình “vật lộn” với dòng lũ để cứu mai(01/12/2016)

Nước lũ lên nhanh khiến hàng trăm chậu mai của nông dân xã Nhơn An TX An ...