lao động dệt may

Lao động phổ thông “có giá” hơn cử nhân đại học

Lao động phổ thông “có giá” hơn cử nhân đại học(02/12/2016)

TTO - Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nhiều nhất vẫn là lao động phổ thông, ...