Lê Văn Định

Tên trộm dùng nam châm hút chốt cửa phòng trọ của phụ nữ

Tên trộm dùng nam châm hút chốt cửa phòng trọ của phụ nữ(30/11/2016)

Với cục nam châm, Định đã 5 lần vô hiệu được chốt cửa sắt, lẻn vào ăn ...