lệnh trừng phạt iran

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Iran(02/12/2016)

Với 99 phiếu thuận và không có phiếu chống, ngày 1/12, Thượng viện Mỹ đã gia hạn ...