Liên Hiệp

Mua thuốc kháng sinh ở Việt Nam dễ hơn mua rau

Mua thuốc kháng sinh ở Việt Nam dễ hơn mua rau(30/11/2016)

91% người nông thôn, 88% dân thành thị khi bệnh chỉ cần ra tiệm thuốc mua kháng ...