Liễu Hạnh Công Chúa

Tín ngưỡng thờ Mẫu được công nhận là di sản văn hóa thế giới

'Tín ngưỡng thờ Mẫu' được công nhận là di sản văn hóa thế giới(02/12/2016)

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” chính thức được công nhận là ...