Lois Olsen

Cụ bà 80 tuổi bối rối khi trúng xổ số hàng chục triệu USD

Cụ bà 80 tuổi bối rối khi trúng xổ số hàng chục triệu USD(02/12/2016)

ANTD.VN - Khi biết tin mình trúng xổ số 50 triệu CAD (gần 38 triệu USD) hồi ...


Cụ bà Canada 80 tuổi bối rối khi trúng số gần 38 triệu USD

Cụ bà Canada 80 tuổi bối rối khi trúng số gần 38 triệu USD(02/12/2016)

Bà Lois Olsen ở Canada ước mình đã trúng số từ 20 năm trước khi trở thành ...