luật cand

CSGT đưa máy bắn tốc độ cho chủ xe làm thay nhiệm vụ có vi phạm luật?

CSGT đưa máy bắn tốc độ cho chủ xe làm thay nhiệm vụ có vi phạm luật?(30/11/2016)

Việc CSGT giao luôn thiết bị là máy bắn tốc độ cho chủ xe làm thay nhiệm ...