Lực lượng Phòng vệ Israel.

Israel có loại đạn siêu nổ mới

Israel có loại đạn siêu nổ mới(30/11/2016)

(Vũ khí) - Israel phát triển thành công loại đạn “Siêu nổ” mới thay thế cho bom ...