luoc iPhone 7 trong nuoc soi

Video: “Tối mắt” nhìn iPhone 7 bị luộc trong nước sôi

Video: “Tối mắt” nhìn iPhone 7 bị luộc trong nước sôi(30/11/2016)

Mặc dù iPhone 7 được trang bị tiêu chuẩn chống chịu quân đội iP67, nhưng liệu nó ...