lương 2.000 USD một tháng

Mới ra trường, lương 2.000 USD mới vừa?

Mới ra trường, lương 2.000 USD mới vừa?(06/12/2016)

TTO - “Em phải học tập như thế nào để lương khởi điểm 2.000 USD/tháng?” - câu ...


Ước mơ lương tháng 2.000 USD có gì sai?

Ước mơ lương tháng 2.000 USD có gì sai?(01/12/2016)

TTO - Ước mơ của một nữ sinh khi hỏi nhà tuyển dụng “Em phải học tập và làm việc ...


Làm gì để có lương 2.000 USD/tháng?

Làm gì để có lương 2.000 USD/tháng?(01/12/2016)

TTO - “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở ...