lựu đạn f1

Mâu thuẫn cá nhân, mang lựu đạn đặt tại nhà đối phương

Mâu thuẫn cá nhân, mang lựu đạn đặt tại nhà đối phương(30/11/2016)

Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng mang lựu đạn đến đặt ở nhà người khác để ...