Lý Tiểu Long nhí 6 tuổi

Choáng với truyền nhân 6 tuổi bụng 6 múi của Lý Tiểu Long

Choáng với truyền nhân 6 tuổi bụng 6 múi của Lý Tiểu Long(30/11/2016)

Dù mới 6 tuổi song cậu bé đến từ Nhật Bản được mệnh danh là truyền nhân ...