m700

Đột Kích: HeroCF cầm m700 cùi bắp vào chơi C4, tuyên bố huyền thoại không có thật

Đột Kích: HeroCF cầm m700 'cùi bắp' vào chơi C4, tuyên bố huyền thoại không có thật(30/11/2016)

Game thủ Đột Kích - HeroCF sử dụng khẩu sniper “cùi bắp” m700 vào bán hành trong ...