mái vòm thép

Đóng nắp “quan tài” nặng gấp ba Tháp Eiffel cho Chernobyl(30/11/2016)

Một mái vòm bằng thép vừa được chụp lên trên lò phản ứng số 4 của nhà ...