Mẫu Tam phủ

Việt Nam có thêm Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới

Việt Nam có thêm Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới(03/12/2016)

UNESCO vừa ra quyết định công nhận "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người ...


Tín ngưỡng thờ Mẫu chính thức được vinh danh Di sản của nhân loại

Tín ngưỡng thờ Mẫu chính thức được vinh danh Di sản của nhân loại(02/12/2016)

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt đã chính thức được công nhận ...