máy bay Su-30MKM

F-22 thua khi không chiến với Su-30MKM

F-22 thua khi không chiến với Su-30MKM(30/11/2016)

F-22 thua khi không chiến với Su-30MKM