MBL

Bộ loa nặng 1,6 tấn giá 12 tỷ tại Hà Nội

Bộ loa nặng 1,6 tấn giá 12 tỷ tại Hà Nội(30/11/2016)

Hệ thống âm thanh đầu bảng của MBL có thiết kế độc đáo gồm bốn khối, kích ...