Medellin

Ai là người kết liễu cuộc đời trùm ma túy Pablo Escobar?

Ai là người kết liễu cuộc đời trùm ma túy Pablo Escobar?(01/02/2017)

Đến nay, nhiều người vẫn tự hỏi ai là người đã thực hiện phát súng cuối cùng ...